Granty, vnitřní soutěže

INFO

Veškeré žádosti o granty podávané jménem AMU se předkládají prostřednictvím projektových manažerů DAMU nejméně 10 pracovních dnů před uzávěrkou vyhlašovatele (to platí, pokud není v informaci o vyhlášení soutěže uvedeno konkrétní datum).


Kontakty

prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

E-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz
Telefon: 234 244 280

Konzultační hodiny:
úterý 14.00-16.00 hodin (po předchozí dohodě)
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK

Ing. Lucie Krůtová

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací

E-mail: lucie.krutova@damu.cz
Telefon: 234 244 287
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Projektová manažerka - Vnitřní soutěž DAMU

E-mail: olga.vlckova@damu.cz
Telefon: 234 244 205
Detail osoby
Bez obrázku

INFO

Další granty najdete v Databázi grantů o.s. Econnect.