Granty, vnitřní soutěže

INFO

Veškeré žádosti o granty podávané jménem AMU se předkládají prostřednictvím projektových manažerů DAMU nejméně 10 pracovních dnů před uzávěrkou vyhlašovatele (to platí, pokud není v informaci o vyhlášení soutěže uvedeno konkrétní datum).


Kontakty

doc. RNDr. Mgr. Alice Sjöström Koubová, Ph.D., Ph.D.

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

E-mail: alicekoubova@damu.cz
Detail osoby
FOTO doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Ing. Lucie Krůtová

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací

E-mail: lucie.krutova@damu.cz
Telefon: 234 244 287
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Veronika Stojanova

Projektová manažerka - Vnitřní soutěž DAMU, PPSŘ

E-mail: veronika.stojanova@damu.cz
Detail osoby
Bez obrázku

INFO

Další granty najdete v Databázi grantů o.s. Econnect..