Aktuálně řešené výzkumné projekty DAMUDivadlo na Vinohradech za tzv. normalizace

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Interdisciplinární výzkum interakce jevištních komponentů v loutkovém a alternativním divadle a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Autorství a psychosomatika 2021-2023

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Scéna a drama

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2019-2022

THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry?

TAČR, podpořený projekt ÉTA

Rok
2020-2022

Výzkum metody Nikolaje V. Děmidova

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Studie současného stavu sociálního cirkusu a mladého cirkusu v ČR

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Different sound

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Loutky a Technologie

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2020-2021

Výzkum diváků a diváctví s využitím kombinovaných teatrologických a sociálněvědných metod

AMU, podpořený projekt IP DKR

Rok
2020-2021

Michail Čechov z Evropy do Ameriky: Z jeviště k pedagogické metodě / Michael Chekhov from Europe to America: From Stage to Pedagogy

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Audiokniha KATAP

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Psohlavky

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Od HAPRDÁNSe k HAMPRODu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Současná divadelní produkce ve Amsterdamu a Berlíně a její reflexe pro metodiku divadelní práce s dětmi

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

D.A.V.I.D.A. – Drama. Audio. Video. Interview. Documentation. Archiv

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Proces inscenování českého venkovského dramatu postupy Teatru Laboratorium

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Na houby: ekokritika v teorii a praxi divadelní tvorby

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Výzkum autorského čtení (KATaP)

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

DIVADLEM DOMŮ (II. část výzkumu)

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Reality surfing

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Life dramaturgy / Dramaturgia života

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Implicitní pedagogika: Ivan a Eva Vyskočilovi - Poznámky k pedagogice

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Rozpad a rekonstrukce identity: S dialogickým jednáním na cestě mezi kulturami, obory a kontexty

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Profesní asociace technických pracovníků a prodkučních v kultuře

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Impulz-člověk. Impulz-skupina. Impulz ze strany lektora pro skupinu účastníků, kteří jej přijímají, rozvíjí a reflektují

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Autorské čtení versus tvůrčí psaní: ovlivnění tvůrčího procesu psaní finální podobou prezentace textu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Dějiny a současnost české autorské písně

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2020-2021

ASSET 2021

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Divadlo a věda: dialog z pohledu kognitivní teatrologie

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Divadlo v krajině: aplikovaný výzkum

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021.