Výnosy, náklady, hospodářský výsledek veřejné vysoké školy roku 2016

Výkaz zisku a ztráty - modifikovaný.

2. červenec 2016

Dokumenty:

Výnosy, náklady, hospodářský výsledek veřejné vysoké školy roku 2016