Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2016

Projednal a schválil Akademický senát DAMU na svém zasedání dne 16. 5. 2017.

17. květen 2017

Dokumenty:

Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2016