Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2017

Tuto „Výroční zprávu o činnosti DAMU za rok 2017“ projednal a schválil Akademický senát DAMU 12. 6. 2018.

2. červenec 2018

Dokumenty:

Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2017