Výběrové řízení na pozici ředitele*ky divadelního studia DISK

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele*ky divadelního studia DISK.

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele*ky divadelního studia DISK. 

Termíny:

Lhůta pro podávání přihlášek: do 31. 1. 2022 

1. kolo – bez účasti uchazečů, termín: 1. - 7. 2. 2022

2. kolo – pohovory s vybranými uchazeči*kami: v týdnu od 14. do 18. 2. 2022 

Kvalifikační předpoklady: 

Požadované doklady: 

Způsob předkládání přihlášek:

do 31. 1. 2022 písemně v jednom vyhotovení na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU - ds DISK“

Pracoviště:

Divadelní studio DISK, fakultní divadlo DAMU, Karlova 26, Praha 1

Pracovní pozice:

Ředitel*ka ds DISK

Úvazek: 

1,0

Datum nástupu: 

  1. 9. 2022, nebo dle dohody dříve 

Trvání pracovní smlouvy: 

na dobu určitou 3 roky s možnosti prodloužení

Platové podmínky: 

Termíny konzultací se stávající ředitelkou ds DISK: úterý 14. 12. 2021 v 16.00ve středu 5. 1. 2022 v 15.00 hodin v divadelním studiu DISK, Karlova 26, Praha 1. Svou účast na vybraném termínu, prosím, potvrďte na e-mailu tereza.sochova@divadlodisk.cz

1. prosinec 2021

.