Vyhláška prorektorky pro vědecko-výzkumnou umělecko-výzkumnou činnost č. 2/2022

Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU v Praze vyhlašuje v rámci podpory budování vědecké infrastruktury AMU z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace výzvu:

Podpora uměleckého výzkumu a s ním spojené publikační činnosti pro rok 2022-2023 

Cílem výzvy je podpora projektů z oblasti uměleckého výzkumu, vycházejících z výzkumu skrze umění (v němž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu). Výstupem takovéhoto výzkumu může být např. galerijní instalace, performance, hudební dílo, video apod. v kombinaci s výzkumným textovým či textově-audio-vizuálním publikačním výstupem. 

Harmonogram výzvy: 

Kompletní podmínky výzvy naleznete ZDE

27. červen 2022

.