Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2022/2023

Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění, které se vztahují na cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PODMÍNEK MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 PRO UCHAZEČE/KY Z UKRAJINY 

20. červen 2022

.