Театральний факультет Академії виконавських мистецтв у Празі оголошує позачергові вступні випробування на 2022/23 навчальний рік для абітурієнтів з України.

У зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, спровокованим військами Російської Федерації, та подальшою хвилею біженців до Чехії, Театральний факультет AMU готує позачерговий прийом абітурієнтів з України, які в'їхали до Чехії після 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист (vizum strpení). 

Прийом здійснюється відповідно до Указу Ректора № 5/2022, який встановлює особливі правила організації навчання та прийняття рішень у зв'язку із збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням російських військ, та у зв'язку із Законом № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку із збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації. 

У DAMU буде оголошено позачерговий порядок прийому на 5 програм бакалаврату та 6 додаткових магістерських програм, що викладаються чеською мовою. Максимальна кількість, яка може бути прийнята на всі програми, становить 19 студентів. Остаточна загальна кількість допущених студентів визначиться результатами вступних іспитів. 

 

Позачерговий прийом буде оголошено за наступними навчальними програмами: 

1/ Програми бакалавра 

Режисура-драматургія драматичного театру – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 
Трирічний ступінь бакалавра для кандидатів з глибоким інтересом до виконавського мистецтва та театру спрямований на розвиток таланту для професійної драматургічної та режисерської практики, включаючи творче самовираження у галузі авторства, перекладу та критичного.Трирічний ступінь бакалавра для кандидатів з глибоким інтересом до виконавського мистецтва та театру спрямований на розвиток таланту для професійної драматургічної та режисерської практики, включаючи творче самовираження в галузях авторства, перекладу та критики. 

Режисура та драматургія альтернативного та лялькового театру – максимальна кількість прийнятих студентів: 1 
Театр, як процес, дослідження, досвід. Співробітництво та взаємодія. Дослідження як діалог та експеримент. Режисер чи драматург як автор, а чи не авторитарний.Театр, як процес, дослідження та досвід. Співробітництво та взаємодія. Дослідження як діалог та експеримент. Не авторитарний режисер, але режисер – автор. 

Сценографія альтернативного та лялькового театру – максимальна кількість прийнятих студентів: 1 
Сценографія, така як командна робота, ремесло, нові технології та нові навички. Учнів підводять до неієрархічного сприйняття театральної постановки, підтримують у авторському підході та пошуку власної теми 

Продюсування – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 
Програма Продюсування готує студентів до кар'єри організаторів постановочних проектів, фестивалів та інших заходів, керівників постановочних колективів, керівників ансамблів чи інших складових у культурних організаціях. У навчанні ми поєднуємо підтримку творчих навичок із викладанням теорії, особливо у галузі театру, менеджменту, маркетингу, економіки чи права. Невід'ємною частиною навчання є стажування в університетському театрі DISK та організація Фестивалю ZLOMVAZ. 

Акторська майстерність з упором на авторську творчість та педагогіку – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 
На кафедрі проводиться психосоматично орієнтоване дослідження драматичної культури та творчості, яке стосується авторства та акторської майстерності. Не лише в художньому, а й у більш широкому значенні. Провідними дисциплінами напряму є Діалог із внутрішнім партнером, Авторське читання та Авторська презентація. 

2/ Магістерські програми 

Сценографія - спеціалізація Костюм та маска - максимальна кількість прийнятих студентів: 1 

Магістерська програма за спеціальністю Костюм та маска пропонує абітурієнту авторсько-мистецьке рішення костюма для драматичних, оперних, музичних, балетних, театральних, кіно- та мультимедійних постановок. Викладання вузькоспеціалізованих проектів розвиває творчі та особистісні передумови учнів і наголошує на теоретичному осмисленні своєї роботи. Магістерська програма також спрямована на навчання роботі у творчому колективі (режисер, сценограф, драматург), і ця командна робота під час реалізації у театрі DISK зміцнює спілкування та нетворкінг у їхній індивідуальній творчій діяльності. 

Сценографія – спеціалізація сценографія кіно – максимальна кількість прийнятих студентів: 1 

Кіносценографія – це специфічна область, в якій знання сценографа поєднуються з професією архітектора та дизайнера в умовах командної роботи кіно- або телегрупи при створенні аудіовізуального твору. Подати заявку на цю спеціальність можуть випускники зі ступенем не нижче бакалавр в галузі сценографії, архітектури або дизайну. Таким чином, різний профіль прийнятих студентів, який визначається їхньою попередньою освітою, індивідуально розвивається викладачами під час навчання. Базовим предметом спеціалізації є сценографія кіно та телебачення, в якій ряд завдань, з якими кіносценограф стикається у процесі своєї роботи, послідовно відпрацьовуються в ході низки практичних занять. 

Сценографія – спеціалізація Театральна сценографія – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 

У програму навчання входять такі основні напрямки театральної сценографії: сценографія драматичного театру всіх жанрів та стилів, сценографія опери, нон-вербального та музичного театру, сценографія у нетрадиційному та публічному просторі. Учень вибирає склад предметів та їх зміст відповідно до своїх амбіцій та побажань. Програма може модифікуватися та змінюватись у процесі навчання. 

Режисура драматичного театру – максимальна кількість студентів: 2 

Дворічне навчання режисурі орієнтоване на розвиток передумов індивідуального таланту окремих студентів та самостійну художню творчість, з метою досягнення постановки більш коротких драматичних одиниць для постановки художньої вистави у шкільному театрі DISK або іншому театральному просторі, що дозволяє розвивати співпрацю, що відповідає вимогам професійного театру. Випускники повинні бути добре підготовлені до своєї професії, опанувати широке коло навичок та знань з теорії та історії своєї галузі. світового мистецтва та історії в цілому. Вони мають бути знайомі з широким вітчизняним та зарубіжним контекстом та вміти творчо інтерпретувати сучасний театр та свій власний досвід роботи з ним.  

Драматургія драматичного театру – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 

Дворічне вивчення драматургії спрямоване на розвиток передумов індивідуального таланту окремих студентів та самостійну художню творчість, а саме авторську, перекладацьку чи редагування. Програма спрямована на розвиток вміння співпрацювати з режисером та колективом. Випускники повинні бути добре підготовлені до своєї професії, опанувати широке коло навичок та знань з теорії та історії своєї галузі, світового мистецтва та історії в цілому. Вони мають бути знайомі з широким вітчизняним та зарубіжним контекстом та вміти творчо інтерпретувати сучасний театр та свій власний досвід роботи з ним. 

Альтернативний та ляльковий театр - максимальна кількість прийнятих студентів: 1 

У міждисциплінарній магістерській програмі театр сприймається як органічний синтез окремих компонентів. Навчання як особистий, авторський та художній розвиток у різних сферах. 

Продюсування – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 

Магістерська програма Продюсування готує студентів за двома спеціалізаціями до кар'єри топ-менеджменту художніх та культурних установ, керівників, організаторів проектів, фестивалів та різноманітних заходів, особливо у галузі живого мистецтва (з пріоритетом театру). Навчальний процес поєднує розвиток творчих навичок, теоретичних знань у галузі театру та суміжних галузях, культурної та грантової політики, менеджменту, маркетингу, економіки, права та інших специфічних дисциплін. Невід'ємною частиною є стажування у професійній установі культури та власний проект. 

Акторська майстерність з упором на авторську творчість та педагогіку – максимальна кількість прийнятих студентів: 2 

Поглиблене вивчення авторських акторських та психосоматичних дисциплін. 

На додаток до позачергового прийому на навчальні програми, абітурієнти з України можуть подати заявку на діючу регулярну процедуру прийому на магістерську навчальну програму «Теорія та критика театрального виробництва» до 30.05.2022, у крайньому випадку до 22.08.2022.   

На 2022/23 навчальний рік DAMU не оголошуватиме позачергових вступних іспитів для абітурієнтів з України на жодну з програм англійською мовою. 

Щоб бути прийнятим на навчання, абітурієнти повинні будуть успішно скласти іспит з чеської мови та досягти рівня B1. Тільки успішні кандидати, які будуть запропоновані для вступу, складатимуть іспит з чеської мови. Іспит буде доступний безкоштовно в AMU і відбудеться в середині вересня. 

Детальні умови прийому на індивідуальні програми, спосіб подання заяви, необхідні документи для подання заяви та критерії оцінки для позачергового прийому будуть опубліковані після їх затвердження Академічним сенатом факультету на сайті DAMU не пізніше 15.06.2022. 

  

Графік позачергового прийому в DAMU: 

15.6.2022 р. - оголошення про порядок прийому - публікація умов прийому, відомостей про зміст та форму вступних випробувань, критерії прийому, вимоги до подання документів про освіту та інших додатків до заяви 

11. 6. – 15. 8. 2022 р. – відкрита подача заявок на https://prihlaska.amu.cz 

20.8.-10.9.2022 – проведення вступних іспитів 

11. 9. - 20. 9. 2022 - проведення іспитів чеської мови для кандидатів, які будуть запропоновані для зарахування 

21 вересня - 30 вересня 2022 р. - набір прийнятих студентів 

1 жовтня 2022 р. – початок навчального року 

17. květen 2022

.