Vyhláška č. 1/2021 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (1. 7. 2021– 31. 8. 2021)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je k dispozici na sekretariátu děkana (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkana fakulty v neodkladných záležitostech budou v době jeho dovolené pověřeni proděkani: doc. Marek Bečka, doc. Alice Koubová a Mgr. Michal Somoš.  

Zastupováním tajemnice fakulty budou v případě její nepřítomnosti pověřeni:

Provoz fakulty:

Vstup do budovy fakulty: s ohledem na ukončení povinnosti testování zaměstnanců a studentů vysokých škol se od 1.7.2021 ruší veškeré kontroly na vrátnici DAMU z hlediska prokázání negativního testu na COVID-19, platného očkování či prodělání onemocnění COVID v posledních 180 dnech.

Studijní oddělení (SO): úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí – čtvrtek od 10:00 do 13:00 hod.; od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021 je SO uzavřeno (neodkladné a urgentní záležitosti je možné řešit se SO DAMU pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě).

Počítačová učebna: bude již od 26. 6. 2021 do 29. 8. 2021 z důvodu stavebně – investiční akce výstavby nového výtahu ve Středního traktu zcela uzavřena. Počítače na chodbách v ostatních traktech budovy zůstávají v provozu.

Knihovna DAMU (letní provoz): studovna nebude z důvodu probíhající stavební akce (nový výtah Střední trakt) k dispozici, a to až do 29.8.2021 – otevřena bude až 30.8.2021.

Otvírací doba knihovny:

Stavební práce a provozní omezení:

Od středy 1. 9. 2021 bude obnoven normální provoz fakulty.

Ing. Iva Štveráková, v.r.                                  doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, v.r.

tajemnice fakulty                                            děkan fakulty

 

29. červen 2021

.