Provoz a fungování DAMU od 1. července 2021

V návaznosti na poslední mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, účinná od 1.7.2021 bude provoz a fungování DAMU s platností od 1. července 2021 následující:

Z hlediska výuky a podmínek výuky nadále platí mimoř. opatření MZd k provozu škol a školských zařízení platné od 24.5.2021 – beze změny, tj.

 

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

V Praze, dne 29. června 2021

29. červen 2021

.