Provoz a fungování DAMU od 24. května 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 č. 14600/2021-11/MIN/KAN (ZDE) a mimořádné opatření MZd ze dne 22. května č. 21735/2021-1/MIN/KAN (ZDE) bude provoz a chod DAMU a režim fungování administrativy fakulty s platností od 24. května 2021 následující:

  • Je povolena kontaktní forma u veškeré praktické i teoretické výuky a praxe studentů (všech studijních oborů/programů, všech ročníků), včetně individuální výuky jevištní mluvy, hlasové výchovy a zpěvu. Při výuce, s výjimkou praktické výuky a praxe, a při zkouškách musí být mezi jednotlivými osobami rozestup min. 1,5 m. Při veškeré výuce je nutné dodržovat všechna závazná hygienická nařízení vlády ČR.

UCHAZEČI O STUDIUM:

ZAMĚSTNANCI:

 

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

21. květen 2021

.