Provoz a fungování DAMU od 10. května 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021 (ZDE) bude provoz a chod DAMU a režim fungování administrativy fakulty s platností od 10. května 2021 následující:

STUDENTŮM VŠECH ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ:

UCHAZEČI O STUDIUM:

ZAMĚSTNANCI:

  1. Každý zaměstnanec DAMU (interní, externí na DPP/DPČ) má možnost využít testování pro zaměstnance AMU přímo v prostorách fakulty (rezervace skrze Rezervační systém AMU ZDE), nebo si může zajistit testování sám ve zdravotnickém zařízení mimo AMU (v takovém případě se prokazuje při kontrole na vrátnici DAMU negativním výsledkem a platností takového testu provedeném v dotčeném zdravotnickém zařízení – v případě elektronického potvrzení o negativním testu, je povinen jej ukázat ke kontrole vrátnému a současně odeslat elektronicky na covid@amu.cz).

 

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

V Praze, dne 6. května 2021

6. květen 2021

.