Provoz a fungování DAMU od 28. února do 21. března 2021

S ohledem na aktuální situaci a poslední vydaná vládní opatření se tímto prodlužují veškerá stávající opatření k provozu a chodu DAMU a režimu fungování administrativy fakulty (vyhlášená do 28.2.2021), a to dále až do 21. března 2021.

Provoz a fungování Divadelní fakulty: 

Provoz knihovny DAMU: studovna je nadále zcela uzavřena, otvírací doba knihovny: pondělí až čtvrtek 10h – 15h, pátek ZAVŘENO

PC učebna: uzavřena

Studijní oddělení: platí standardní úřední hodiny - pondělí až čtvrtek (10-12h)

Centrální výpůjční sklad techniky (PLATO): výpůjčky jsou omezeny pouze na techniku pro zajištění nezbytné distanční výuky, otvírací doba skladu je omezena na úterý a čtvrtek vždy od 12h do 16h – výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (Jiří Ladzianský – jiri.ladziansky@damu.cz nebo Josef Maděra – josef.madera@damu.cz)     

Provoz administrativy je částečně omezen. V případě více pracovníků v jedné kanceláři jsou přijata individuální opatření. Úřední dny na sekretariátech kateder jsou stanoveny na úterý a čtvrtek.

V rámci tohoto režimu a s ohledem na aktuální situaci je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. zakrytí dýchacích cest, mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor.

Vrátnice DAMU: nadále funguje 24/7 provoz – vrátný ve službě při příchodu studenta, kterého dle vyhlášených podmínek (viz výše) vpustí do budovy DAMU, zapíše jeho jméno do evidenční knihy a telefonicky nahlásí jeho vstup do budovy, tj. do knihovny DAMU/na studijní odd./na sekretariát dotčené katedry/do skladu techniky (podle účelu vstupu studenta do budovy). V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů/uchazečů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů/uchazečů.

Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude nadále zajišťován ve standardním režimu pouze od pondělí do čtvrtka.

  

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

1. březen 2021

.