Stipendia jaro ak. r. 2020/2021 - vyhlášení

Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje přijímání žádostí o

1. FAKULTNÍ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM V TÍŽIVÉ SITUACI:

O fakultní sociální stipendium mohou žádat studenti, kteří mohou doložit tíživou sociální situaci (příjmy rodiny, rodný list dítěte, potvrzení o sociální tísni od sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva apod.) a také státní sociální stipendisté (s potvrzením viz. níže).

Žádost o fakultní sociální stipendium si studenti podají na předepsaném formuláři (web DAMU, založka STUDIUM, STIPENDIA).

Formulář ke stažení ZDE.

2. STIPENDIUM SOCIÁLNÍ (STÁTNÍ):

O sociální stipendium státní žádají studenti s potvrzením o příjmu rodiny nepřevyšujícím 1,5násobek životního minima od sociálního úřadu nebo úřadu práce. Žádost předkládají studenti na předepsaném formuláři.

Formulář ke stažení ZDE.

PODEPSANÉ ŽÁDOSTI O STIPENDIA PODÁVEJTE ELEKTRONICKY, OSOBNĚ NEBO POŠTOU DO 30. 4. 2021 NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ.

O přiznání stipendií rozhodne děkan DAMU na základě návrhu Stipendijní komise DAMU nejpozději do konce května 2021.

PODMÍNKY PŘIDĚLENÍ STIPENDIÍ SE ŘÍDÍ STIPENDIJNÍM ŘÁDEM, KTERÝ NALEZNETE NA WEBU DAMU POD ZÁLOŽKOU STUDIUM /STIPENDIA.

Mimořádné stipendium v případě tíživé sociální situace v důsledku koronavirové pandemie bude vyhlášeno samostatně.

Ubytovací stipendium se generuje automaticky z matriky. Pokud má student nárok na ubytovací stipendium, nemusí o něj žádat. Podmínkou vyplacení je aktualizované číslo bankovního účtu v KOSu.

V Praze, 6. dubna 2021                

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek v. r., děkan DAMU

 

Studijní oddělení DAMU 6. 4. 2021, Mgr. Kateřina Maxová

6. duben 2021

.