Individuální psychologické poradenství pro studenty DAMU

Od 1. prosince mají studenti možnost využít poradenství zaměřené na obtíže se studiem, problémy se zvládáním stresu, podporu v situacích dlouhodobě zhoršené nálady, úzkosti i konzultace týkající se vztahových problémů. Z důvodu omezené kapacity není možná dlouhodobá intenzivní terapie, ale v případě potřeby vám může paní doktorka Boukalová pomoci hledat další podpůrné služby.

Konzultace probíhají v Celetné ulici 20, (budova je volně přístupná), 3. patro, místnost č. 308b. Jedna konzultace trvá 1 hodinu, službu hradí DAMU, takže pro studenty je bezplatná. Objednat se je možné na e-mailu: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz.

13. listopad 2019

.