Výnos děkanky Divadelní fakulty AMU č. 2/2017. Provozní doba fakulty a její zpřístupnění

Platné výnosy

Cílem tohoto výnosu je v maximální míře otevřít prostory divadelní fakulty AMU pro všechny, kteří svým studijním, tvůrčím, badatelským, pedagogickým a pracovním konáním naplňují smysl její existence. Nechť je v maximální míře též otevřena všem, kteří jim v tom pomáhají.

I. Provozní doba fakulty

Fakulta je přístupná každý den mezi 7:00 a 23:00 pro všechny studenty, pedagogy a zaměstnance AMU. V nočních hodinách mezi 23:00 a 7:00 pak na základě povolenky schválené tajemníkem fakulty, případně vedoucím technické správy v zastoupení.

II. Přístup do budovy

Budova je u vstupních dveří vybavena elektronickým vstupním systémem, který zajišťuje otevření dveří pro všechny platné karty ISIC studentů AMU, karty ITIC pedagogů AMU a všechny karty zaměstnanců AMU. Každý student, pedagog a zaměstnanec DAMU je povinen si příslušnou kartu zřídit.

Všichni externí pedagogové jsou též oprávněni získat zaměstnaneckou kartu, zcela rovnocenně k pedagogům interním. Pokud by malý objem semestrální výuky činil zřizování karty nerelevantním, nahlásí katedra seznam takových pedagogů vrátné službě, která je uvede do prostor fakulty.

Vydávání karet zajišťuje pro AMU Výdejní centrum průkazů UK.

Tento výnos je účinný od 26. září 2017.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

děkanka fakulty

 
26. září 2017

.