Vyhláška děkanky DAMU č. 2/2018 ohledně přiznání stipendií studentům doktorského studia

Pravidla pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „Zákon“) a čl. 2. odst. 2 Stipendijního řádu AMU v Praze.

1. březen 2018

Dokumenty:

Vyhláška děkanky DAMU č. 2/2018


.