Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Michala Háby

Státní doktorská zkouška Michala Háby a obhajoba disertační práce Hráčství jako vize herectví alternativního divadla se koná dne 25. května 2022 ve 14.00 v zasedací místnosti DAMU.

Doc. Alice Koubová, Ph.D.
proděkanka vědecko výzkumnou činnost

24. květen 2022

.