Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Václava Trojana

Státní doktorská zkouška Václava Trojana a obhajoba disertační práce Dialogické jednání optikou vipassany se koná dne 1. dubna 2022 v 10.00.

Doc. Alice Koubová, PhD. PhD. v.r.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

24. březen 2022

.