Prof. Ivan Vyskočil se stal emeritním profesorem AMU!

Prof. Ivan Vyskočil, autor, herec, psycholog, režisér, pedagog, zakladatel Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a duchovní otec metody dialogického jednání získal titul emeritní profesor AMU. Čestný titul mu byl udělen za jeho dlouholetý významný pedagogický, umělecký a vědecký přínos Divadelní fakultě AMU.

Otec české ne/divadelní alternativy“, jak je prof. Vyskočil často přezdíván, stál společně s Jiřím Suchým u zrodu hnutí divadel malých forem. Přibližně ve stejné době, kdy začal v pražské Redutě uvádět své legendární text-appealy, se stal také učitelem psychologie a pedagogiky na DAMU. V roce 1990 zde založil vlastní katedru, která nemá dodnes v mezinárodním měřítku obdoby. Katedře autorské tvorby a pedagogiky navíc vtiskl jedinečný a dodnes určující charakter, který spočívá v psychosomaticky orientovaném studiu herectví, realizovaném prostřednictvím jedné z vlajkových disciplín výuky: metody dialogického jednání s vnitřním partnerem. Ivan Vyskočil byl mimo to také spoluzakladatelem Divadla Na zábradlí, kde v letech 1958-1962 působil jako režisér, herec a umělecký vedoucí. V roce 1963 pak založil v Redutě vlastní Nedivadlo, kde spolupracoval s Pavlem Boškem nebo Leošem Suchařípou. Je také autorem řady dramatických i prozaických textů a ztvárnil nespočet divadelních rolí.

Prof. Ivan Vyskočil byl emeritním profesorem AMU jmenován na návrh bývalé děkanky DAMU Doubravky Svobodové. Z důvodů vládních protiepidemických opatření a dlouhodobé nemoci profesora Vyskočila byl čestný titul předán po ročním odkladu jeho synovi Františku Vyskočilovi u příležitosti zasedání Umělecké rady DAMU dne 24. 11. 2021.

6. prosinec 2021

.