Vyhlášení výsledků Ceny děkana 2021

Na Cenu děkana 2021 byli navrženi celkem čtyři kandidáti. Zuzana Černá, Michaela Váňová a Tomáš Čapka získali po jedné nominaci. Marie-Luisa Purkrábková získala celkem 40 nominací. 

Za zásadní přínos k proměně etického klimatu na fakultě, za osobní statečnost a příkladnou zodpovědnost při řešení těchto otázek udělil děkan Divadelní fakulty AMU toto ocenění Marii-Luise Purkrábkové.

Výsledky děkan vyhlásil během prvního neformálního setkání studentů s vedením fakulty v Divadle DISK, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. 12. od 19:00. 

K ocenění se laureátka Marie-Luisa Purkrábková vyjádřila následovně: 

Neholduji oceněním, nemám v lásce okázalost, při potlesku po představení se většinou chci schovat. Snažím se v životě dělat to, čemu věřím, a oceněním jsou pro mě reálné dopady té činnosti. Asi to zní jako falešná skromnost, ale myslím to vážně.

Nicméně udělení této ceny nechci nechávat bez komentáře. Ráda bych tímto veřejně poděkovala za udělení CENY DĚKANA těm, kteří*é mě nominovali*y, i vedení fakulty, protože si vážím tohoto vstřícného gesta. Vnímám to především jako gesto podpory – podpory pro mě osobně i podpory pro všechny, kteří*é se snaží prosazovat podobné hodnoty.

Zároveň jsem právě ze vší osobní statečnosti, příkladné zodpovědnosti a zásadního přínosu, za které cenu dostávám, velmi vyčerpaná. Z toho důvodu jsem nemohla být na oficiálním předání. Proto bych ráda využila této příležitosti k jednomu sdělení: nebojte se mluvit o svých zkušenostech, a nebojte se udělat to včas. Je lepší začít řešit malý problém, než ho bagatelizovat a nechat jej přerůst ve velký a dostat se tak do situace, která už nejde vzít zpátky. Podporujte se navzájem, pečujte o sebe a buďte odvážní*é. My všichni tvoříme prostředí, ve kterém se pohybujeme, protože my jsme tím prostředím, je to naše součást, nestojíme mimo něj. A pokud budeme dostatečně uvědomělí*é a pozorní*é, máme šanci ho změnit podle našich potřeb, jakkoli je to náročné a vyžadující například systémové změny, kterých není snadné dosáhnout. Proto je potřeba být aktivní, nespokojit se s dočasným řešením, a to nejen ve směru vlastních zájmů, ale především s respektem k ostatním a vědomím, že problém druhé*ho je i mým problémem.

Přeju DAMU, aby přes všechny těžkosti dokázala mluvit otevřeně o nepříjemných zkušenostech, a tím se jim nadále vyvarovat a vybudovat tvůrčí a bezpečnou atmosféru. Jsem ráda, že jsem k tomu mohla přispět, a věřím, že můj přístup může být inspirativní. V tuto chvíli si dávám potřebnou pauzu, nestydím se za to a nepovažuju to za prohru. Moc si přeju, aby pozornost, kterou jsem strhla, patřila mnoha dalším, kdo potřebují být vyslechnuti*y, a tématům, které jsem pomohla otevřít, společně s dalšími členy*kami inicativy. Těm tímto také děkuji. Bez nich bych totiž promluvit nedokázala, protože bez vzájemné podpory opravdu nejde skoro nic. Hodně sil všem.

Děkuji

Setkání vedení se studenty v Divadle DISK dostalo název Sdílejme DAMU. Cílem této platformy bylo diskutovat témata, která studenty zajímají a chtějí je s vedením fakulty nejen sdílet, ale především řešit. Vedení DAMU se studenty dohodlo, že příští rok uspořádá další podobné setkání. 

3. prosinec 2021

.