VÝSLEDKY VOLBY OMBUDSMANKY DAMU

Volby ombudsmanky DAMU se konaly ve dnech 30. 11. od 18 hodin a 1. 12. 2021 do 16 hodin prostřednictvím elektronické aplikace. Volby proběhly řádně a správně dle Výnosu děkana č. 2/2021, kterým se ustavuje ombudsman/ka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 25. 11. 2021.

Výsledky voleb (číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátek): 

Mgr. Iva Šulcová            23 hlasů (3,73% oprávněných voličů)

Mgr. Rut Kolínská          38 hlasů (6,16% oprávněných voličů)

Zvolena: žádná z adeptek nedosáhla požadovaných 40% hlasů všech oprávněných voličů AO DAMU. Tudíž ani jedna z adeptek podmínky zvolení nesplnila. Komise shledala volby jako platné. Vedení DAMU vypíše na základě tohoto výsledku nové volby na funkci ombudsmana/ombudsmanky.

 

MgA. Vladimír Novák, Ph.D., předseda volební komise 

Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D., Bc. Vojtěch Klinger, v. r., členové volební komise

2. prosinec 2021

.