Povinné testování zaměstnanců DAMU od 25. 11. 2021

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která shrnuje opatření rektorky k provozu a fungování AMU od 22. listopadu 2021, má AMU povinnost zajistit testování zaměstnanců rychlými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, a zaměstnanci mají povinnost na výzvu nadřízeného tento test absolvovat, a to s frekvencí 1x za týden.

Antigenní test nemusí absolvovat zaměstnanec, pokud prokáže, že:

  1. byl očkován proti onemocnění COVID 19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID (platí po 14 dnech od poslední dávky schématu),
  2. podstoupil v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
  3. prodělal onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Testování bude realizováno formou samotestu ve foyer Divadla DISK od čtvrtka 25. 11. 2021 a bude probíhat ve standardní otevírací dobu areálu DAMU až do odvolání. Přístup do prostoru testování zajistí vrátný.

Zároveň si Vás v souladu s pokynem pana kvestora dovoluji vyzvat k dokladování bezinfekčnosti prostřednictvím elektronického formuláře do 28. 11. dostupného ZDE (nutné přihlášení ke školnímu Microsoft účtu).

Ve formuláři máte možnost přímo vložit příslušný certifikát, pokud ho máte již stažený v počítači, případně lze potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze stáhnout na webu ocko.uzis.cz  

Pokud jste se již na jaře prokazovali platným očkovacím certifikátem, tak tuto informaci nemusíte předávat znovu, údaje z jara jsou zachovány. Pokud jste na přelomu jara a léta prodělali COVID 19 a stále ještě jste v ochranné lhůtě 180 dní, tak se naopak nově prokažte potvrzením, protože již neplatí čestná prohlášení, která byla pro tento účel dříve přijímána.

Předem děkujeme za součinnost.

Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU

Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

23. listopad 2021

.