NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

Na této stránce najdete veškeré informace týkající se studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET.

Studentská iniciativa s názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET rozproudila debatu, kterou vedení DAMU považuje za důležitou a přistupuje k ní s veškerou vážností. Na této stránce průběžně aktualizujeme informace týkající se iniciativy, reakce a prohlášení jednotlivých součástí Divadelní fakulty AMU a budeme zde informovat o dalších krocích. 

Mimořádné zasedání Akademického senátu DAMU k iniciativě - pozvánka a link ke sledování

Videozáznam z 3. (mimořádného) zasedání AS DAMU 9. 7. 2021

Webová stránka iniciativy, která obsahuje mj. záznam z performance, která se odehrála 29. června 2021 před budovou fakulty

Oficiální prohlášení vedení fakulty

Vyjádření Akademického senátu DAMU k iniciativě 

Vyjádření k iniciativě poskytla také Katedra činoherního divadla. Jeho znění naleznete na oficiálním facebookovém profilu fakulty

Prohlášení vedení KALD DAMU k iniciativě

Nemusíš to vydržet - komunikace v bezpečném prostoru

Etická komise AMU

Etický kodex AMU 

Vedení FAMU vyjadřuje plnou podporu studentské iniciativě Ne!musíš to vydržet

Ohlasy z médií - podklady k 4. zasedání AS DAMU dne 31. 8. 2021

Videozáznam ze 4. zasedání AS DAMU konaného dne 31. 8. 2021

Individuální reflexe pedagogů a studentů DAMU: 

Jiří Adámek

Jaroslav Jurečka 

Marta Ljubková 

Eva Kyselová 

Hana Fischerová

Michal Syrový

Daniela Jobertová 

Kristýna Täubelová

7. červenec 2021

.