Program 3. (mimořádného) zasedání AS DAMU dne 9. července 2021

Termín: 9. července 2021 (pátek) v 18:30

Místo: on-line ma platformě MS Teams, link k připojení zde

Přizvaní hosté: doc. MgA. Karel František Tománek, děkan DAMU, MgA Mgr. Doubravka Svobodová, bývalá děkanka DAMU, prof. PhDr. Jana Pilátová, předsedkyně Etické komise AMU a zástupci iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

Návrh programu zasedání: 

Jediným bodem programu je diskuse o vystoupení studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

 

7. červenec 2021

.