Zasedání Umělecké rady DAMU dne 22. června 2021 od 14.00 hodin

Zasedání UR DAMU proběhne v zasedací místnosti DAMU (střední trakt, místnost č. S202)

Návrh programu:

  1. Schválení programu
  2. Úvod
  3. Schválení komise k habilitačnímu řízení MgA. S. Zupanc-Lotker, Ph.D.
  4. Schválení členů komisí pro státní doktorské zkoušky Ph.D. studia DAMU
  5. Schválení komise k SZZ na katedře teorie a kritiky DAMU
  6. Návrh na změnu garanta magisterského programu režie KALD DAMU
  7. Projednání Strategického záměru DAMU 2021+
  8. Určení dalších termínů zasedání UR DAMU

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU, v. r.

17. červen 2021

.