Program 2. zasedání AS DAMU dne 21. června 2021

Termín: 21.června 2021 v 16 hodin            

Termín podání podnětů k projednání: 10. června 2021

Místo: zasedací místnost DAMU (střední trakt, 2.patro, místnost č. S202)

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího 1. zasedání  AS DAMU (27.5. 2021 - online)

3. Projednání/ schválení Výroční zprávy DAMU o činnosti a hospodaření za rok 2020

4. Seznámení se Strategickým záměrem DAMU 2021

5. Schválení podmínek přijímací řízení pro AR 2022/2023

 

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde

14. červen 2021

.