Zasedání AS DAMU 21. června 2021 od 16:00

Zasedání Akademického senátu DAMU se uskuteční dne 21. června 2021 od 16:00 v Zasedací místnosti DAMU č. S202.

Dle Jednacího řádu AS DAMU čl. 2, bod 8 jsou podněty členů Akademické obce DAMU do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud jsou doručeny předsedovi AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU. 

8. červen 2021

.