Vyhlášení výsledků voleb do AS DAMU pro funkční období 2021-2024

Předseda a členové volební komise (bez titulů):

Marek Bečka, Martina Ema Gasparovič, Markéta Potužáková, David Nushart

Přítomní členové komise (bez titulů):

Marek Bečka, Martina Ema Gasparovič, Markéta Potužáková, David Nushart

Volby do AS DAMU se konaly ve dnech 4. května 2021 od 8:00 do 5. května 2021 16:00 prostřednictvím elektronické aplikace. Volby proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS DAMU v Praze ze dne 15. 4. 2021.

Volební komise se sešla ke sčítání hlasů dne 5. května 2021 v 16:05 hodin v počítačové učebně DAMU, kde za pomoci Jakuba Kavana a šifrovacího klíče, který byl po celou dobu voleb uzamčen v trezoru na sekretariátu děkana DAMU, vygenerovali výsledky voleb a údaje o počtu hlasujících.

Výsledky voleb (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů).

Celkem hlasovalo 290 členů AO DAMU.

Pedagogická komora:                           Počet hlasů

Jiří Adámek                                                135

Michal Dočekal                                          140

Daniel Hrbek                                               118

Lukáš Jiřička                                               98

Michal Lázňovský                                      113

Eva Málková                                                  75

Eva Salzmannová                                      149

Robert Smolík                                               75

Vratislav Šrámek                                       146

Kateřina Štefková                                      101

Karel Vostárek                                              99

Pavel Zajíček                                                 91

 

Studentská komora:                             Počet hlasů

Zuzana Černá                                            133

Levin Eichert                                                54

Vojtěch Klinger                                              96

Ondřej Kohout                                                72

Jolanta Lipková                                              31

Tobiáš Nevřiva                                               72

Jakub Peruth                                                  53

Jakub Philipp                                                  91

Natálie Princová                                             50

Daniel Toman                                               111

Tomáš Ráliš                                                 105

Jan-Jakub Šenkeřík                                       56

Kateřina Volánková                                     130

Zvoleni:

  1. Eva Salzmannová; 2. Vratislav Šrámek; 3. Michal Dočekal; 4. Jiří Adámek; 5. Daniel Hrbek; 6. Michal Lázňovský; 7. Kateřina Štefková; 8. Karel Vostárek
  2. Zuzana Černá; 2. Kateřina Volánková; 3. Daniel Toman; 4. Tomáš Ráliš; 5. Vojtěch Klinger

Zapsáno v 16:42 hod

Předseda volební komise:

doc. Mgr. Marek Bečka, v.r.

Za volební komisi:

MgA. Martina Ema Gasparovič, v.r.

Mgr. Markéta Potužáková, Ph.D., v.r.

BcA. David Nushart, v.r.

6. květen 2021

.