Program 17. zasedání AS DAMU dne 29. 4. 2021

Termín: 29. dubna, od 16:00

Místo:  online v MS Teams 

Návrh programu zasedání: 

  1. Schválení programu
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání
  3. Změna termínů přijímacího řízení na KATaP
  4. Volby do AS DAMU - změna volební komise
  5. Rada ČT
  6. Výuka - problémy spojené s pandemií
  7. Různé
26. duben 2021

.