Děkanské volno a setkání akademické obce dne 27. dubna

Děkan DAMU doc. Karel František Tománek vyhlašuje u příležitosti svolání akademické obce k volbám do Akademického senátu DAMU děkanské volno 27. dubna 2021 od 16:00 do 18:00. 

Setkání akademické obce DAMU proběhne dne 27. dubna 2021 od 16:00 hodin online přes platformu MS Teams a bude streamováno na kanál Youtube. 

Pro více informací o volbách sledujte volební web

 

23. duben 2021

.