Mimořádné opatření týkající se provozu a chodu DAMU do 25. dubna 2021

V návaznosti na poslední aktuálně vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení ze dne 6. dubna a 12. dubna 2021 (č. 14600/2021-1/MIN/KAN a č. 14600/2021-2/MIN/KAN) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  z 5. 3. 2021 k testování zaměstnanců se tímto prodlužují veškerá stávající opatření k provozu a chodu DAMU a režimu fungování administrativy fakulty (vyhlášená dne 29. 3. 2021), a to s platností až do 25. dubna 2021.

 

Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

15. duben 2021

.