Program 16. zasedání AS DAMU dne 31. 3. 2021

Termín: 31.3.2021, 15:30

Místo: online v MS Teams (odkaz na událost)

Termín pro podání podnětů k projednání[1]:             24.3.2021

Členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Pozvaní hosté: K. F. Tománek, M. Bečka, I. Štveráková, T. Sochová

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího zasedání

3. Návrh na jmenování proděkana

4. Volební řád AS DAMU - novelizace

5. Umělecká rada DAMU - návrh na jmenování nových členů

6. Rozpočet DAMU a ds DISK 2021

7. Výuka - problémy spojené s pandemií 

 

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 24.3.2021

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Návrh zápisu z 15. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 24.3.2021

3. Návrh na jmenování proděkana

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: K. F. Tománek navrhuje do funkce proděkana pro mezinárodní záležitosti jmenovat doc. Mgr. Marka Bečku, dosavadního proděkana. Předchozí kandidátka funkci odmítla z osobních důvodů.

4. Volební řád AS DAMU – novelizace

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: Návrh nového znění Volebního řádu AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 23.2.

5. Umělecká rada DAMU – návrh na jmenování nových členů

Způsob projednání: AS dává předchozí souhlas

Navrhovatel: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: K. F. Tománek navrhuje do funkce proděkana pro mezinárodní záležitosti jmenovat doc. Mgr. Marka Bečku, dosavadního proděkana. Předchozí kandidátka funkci odmítla z osobních důvodů.

6. Rozpočet DAMU a ds DISK 2021

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: návrh rozpočtu DAMU a ds DISK rozeslaný členům AS DAMU dne 23.3.

7. Výuka – problémy spojené s pandemií

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: volná diskuse k problematice absentující praktické výuky, chybějících kreditů, opakování či prodloužení studia

 

[1] Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

25. březen 2021

.