Setkání Akademické obce DAMU 23. 2. 2021

Dne 23. 2. 2021 od 10:00 se uskuteční setkání akademické obce DAMU k volbám do Akademického senátu AMU. Shromáždění bude probíhat prostřednictvím platformy MS Teams. Během tohoto setkání se představí kandidáti z řad pedagogů a studentů DAMU. Jejich seznam naleznete zde.

Prezentace kandidátů bude probíhat v abecedním pořadí, nejprve proběhne prezentace kandidátů do pedagogické komory AS a poté budou následovat prezentace kandidátů do studentské komory AS. Každý z kandidátů bude mít 2 minuty na představení své koncepce a 5 minut na zodpovězení dotazů členů akademické obce.

Volby do Akademického senátu AMU pro funkční období 2021-2024 proběhnou v termínu 3. a 4. března 2021. Poprvé v historii AMU bude z důvodů aktuální epidemické situace možné volit také elektronicky z počítačů, tabletů, případně i mobilních telefonů. Všechny potřebné informace k volbám včetně podrobného návodu pro elektronické hlasování, naleznete na webu AMU.

22. únor 2021

.