Informace k volbám do Akademického senátu AMU na období 2021-2024

Na webových stránkách AMU je nyní k dispozici sekce věnovaná volbám do AS AMU, kde naleznete veškeré informace, včetně seznamu všech kandidátů. Seznam kandidátů za Divadelní fakultu naleznete zde

Volby do Akademického senátu AMU na funkční období 2021-2024 se uskuteční v termínu 3. a 4. března 2021.

S přihlédnutím k aktuální epidemické situaci se poprvé v historii AMU uskuteční volby prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Představení kandidátů DAMU pro volby do AS AMU 2021-2024 proběhne v rámci online shromáždění akademické obce DAMU v úterý 23. února 2021 od 10 do 12 hodin. 

18. únor 2021

.