Setkání akademické obce DAMU dne 23. února 2021

Děkanka DAMU svolává na úterý 23. února 2021 akademickou obec DAMU u příležitosti voleb do Akademického senátu AMU. Setkání proběhne od 10 do 12 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

Odkaz na online setkání po rozklinutí zde

Odkaz na online stream na platformě YouTube po rozklinutí zde.

12. únor 2021

.