Děkanské volno dne 23. února 2021

Děkanka DAMU vyhlašuje na úterý 23. února 2021 od 10.00 do 12.00 hodin děkanské volno u příležitosti svolání akademické obce DAMU k volbám do akademického senátu AMU.

 

12. únor 2021

.