Program 14. zasedání AS DAMU dne 10. 2. 2021

Termín: 10. 2. 2021, 16:00

Místo: online v MS Teams (odkaz)

Termín pro podání podnětů k projednání: 4. 2. 2021

 

Návrh programu zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 13. zasedání AS DAMU
 3. Akreditační spis doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby
 4. Akreditační spis magisterského programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (KATaP)
 5. Akreditační spis magisterského programu Authorial Acting (KATaP)
 6. Změna podmínek přijímacího řízení na KS
 7. Změna podmínek přijímacího řízení na KP
 8. Volební komise pro volby do AS DAMU – verifikace projednání per rollam
 9. Nominace zástupců DAMU do RVŠ
 10. Složení hodnotící komise pro vnitřní granty DAMU
 11. Organizace voleb do AS DAMU
4. únor 2021

Dokumenty:

Zasedání AS DAMU 10. 2. 2021 - podklady

Program 14. zasedání (AS DAMU 10. 2. 2021)

Zápis 13. zasedání (AS DAMU 10. 2. 2021)

Akreditační spis - Teorie a praxe divadelní tvorby (AS DAMU 10. 2. 2021)

Akreditační spis - Herectví ATaP (AS DAMU 10. 2. 2021)

Akreditační spis - Authorial Acting (AS DAMU 10. 2. 2021)

Změna podmínek PŘ - Scénografie (AS DAMU 10. 2. 2021)

Změna podmínek PŘ - Produkce (AS DAMU 10. 2. 2021)

Statut RVŠ (AS DAMU 10. 2. 2021)

RVŠ výzva - předseda AS AMU (AS DAMU 10. 2. 2021)

Delegační lístek (AS DAMU 10. 2. 2021)


.