Provoz a fungování DAMU od 11. 1. do 31. 1. 2021

Na základě veškerých aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření epidemie COVID-19, na základě pokračování stupně 5 PES a v návaznosti na usnesení vlády č. 13 ze dne 7. ledna 2021 bude s účinností od pondělí 11. ledna 2021 do 31. 1. 2021, následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

Provoz knihovny DAMU: studovna je nadále zcela uzavřena, otvírací doba knihovny: pondělí až čtvrtek 10h – 15h, pátek 10 h -13 h

PC učebna: uzavřena

Studijní oddělení: platí standardní úřední hodiny - pondělí až čtvrtek (10-12h)

Centrální výpůjční sklad techniky (PLATO): výpůjčky jsou omezeny pouze na techniku pro zajištění nezbytné distanční výuky, otvírací doba skladu je omezena na úterý a čtvrtek vždy od 12h do 16h – výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (Jiří Ladzianský – jiri.ladziansky@damu.cz nebo Josef Maděra – josef.madera@damu.cz)     

Provoz administrativy bude částečně omezen. V případě více pracovníků v jedné kanceláři budou přijata individuální opatření.  Úřední dny na sekretariátech kateder jsou stanoveny na úterý a čtvrtek.

V rámci tohoto režimu a s ohledem na aktuální situaci je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor.

Vrátnice DAMU: nadále funguje 24/7 provoz – vrátný ve službě při příchodu studenta, kterého dle vyhlášených podmínek (viz výše) vpustí do budovy DAMU, zapíše jeho jméno do evidenční knihy a telefonicky nahlásí jeho vstup do budovy, tj. do knihovny DAMU/na studijní odd./na sekretariát dotčené katedry/do skladu techniky (podle účelu vstupu studenta do budovy). V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů/uchazečů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů/uchazečů.

Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude od pondělí 11.1.2021 zajišťován ve standardním režimu pouze od pondělí do čtvrtka.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

8. leden 2021

.