Provoz a fungování DAMU od 30. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Na základě veškerých aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy a na základě vyhlášení stupně 5 PES bude s účinností od středy 30. prosince 2020 do neděle 10. 1. 2021, následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

Provoz administrativy bude zajištěn ve standardním režimu (přítomnost všech administrativních pracovníků na pracovišti v pracovní době). V případě více pracovníků v jedné kanceláři budou přijata individuální opatření. V rámci tohoto režimu a s ohledem na aktuální situaci je nicméně třeba důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor.

Platí vyhláška děkanky a tajemnice fakulty o provozu na DAMU o vánočních svátcích 2020 a na přelomu roku 2020/2021 – budova fakulty je otevřena takto: 30. 12. 2020 od 8h do 20h, ve čtvrtek 31.12.2020 (děkanské volno) + pátek 1.1.2021 – budova je uzavřena

Provoz knihovny: studovna je zcela uzavřena, 30.12.2020 – omezený provoz od 10h do 14h, ve dnech 31. 12. 2020 -3. 1. 2021 - knihovna uzavřena, od 4. 1. 2021 – standardní otvírací doba

Studijní oddělení: uzavřeno do 3. 1. 2021, od 4. 1. 2021 standardní úřední hodiny pondělí - čtvrtek (10-12h)

PC učebna: uzavřena

Centrální výpůjční sklad techniky (PLATO): výpůjčky jsou omezeny pouze na techniku pro zajištění nezbytné distanční výuky, otvírací doba skladu je omezena na úterý a čtvrtek vždy od 12h do 16h – výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (Jiří Ladzianský – jiri.ladziansky@damu.cz nebo Josef Maděra – josef.madera@damu.cz)     

Vrátnice DAMU: nadále funguje 24/7 provoz – vrátný ve službě při příchodu studenta, kterého dle vyhlášených podmínek (viz výše) vpustí do budovy DAMU, zapíše jeho jméno do evidenční knihy a telefonicky nahlásí jeho vstup do budovy, tj. do knihovny DAMU/na studijní odd./na sekretariát dotčené katedry/do skladu techniky (podle účelu vstupu studenta do budovy). V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů.

Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude od 4.1.2021 zajišťován ve standardním režimu.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

30. prosinec 2020

.