Úprava Harmonogramu AMU pro akademický rok 2020/2021

Harmonogram Aakademie múzických umění v Praze (AMU) pro akademický rok 2020/2021, úprava k 7. 12. 2020

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2020/2021

1. 10. 2020

Imatrikulace

1. 10. 2020

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru

28. 9. 2020 – 25. 10. 2020

Výuka v zimním semestru

1. 10. 2020 – 17. 1. 2021

Zimní prázdniny

24. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Zkouškové období za zimní semestr

18. 1. 2021 – 26. 2. 2021

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru

15. 2. 2021* – 21. 3 .2021

Opravné termíny zkoušek

15. 2.2021–  26.2.2021

Výuka v letním semestru

1. 3. 2021 – 6. 6. 2021

Zkouškové období za letní semestr

7. 6. 2021 – 11. 7. 2021

Letní prázdniny

 12. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Opravné termíny zkoušek a termíny náhradních zkoušek

1. 9. 2021 – 10. 9. 2021

Konec akademického roku 2020/2021

30. 9. 2021

Začátek akademického roku 2021/2022

1. 10. 2021

 

Upozornění:

Přesný počet týdnů výuky stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to s ohledem na náplň konkrétních předmětů a rozložení studijní zátěže v čase.Vzhledem k průběžně se měnící epidemiologické situaci je možné využívat výuku distanční, hybridní, online i prezenční, stejně tak je možné některé předměty realizovat i formou soustředěných bloků či modulů. Vedení AMU apeluje na fakulty, aby se zejména u seminárních předmětů, které umožňují jinou než prezenční výuku, respektovaly termíny nastavené v tomto harmonogramu a tyto předměty byly ukončovány včas. Pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (CJP, CPPSR) platí centrální harmonogram AMU, o zahájení standardního režimu povinných pohybových předmětů (zejm. akrobacie) rozhodne podle situace rektor spolu s vedením dotčených fakult.

*zahájení zápisu v KOS 9:00

Odkaz na celý Harmonogram..

18. prosinec 2020

.