Prof. Jaroslavu Vostrému byl udělen titul emeritní profesor AMU

Dne 14. prosince 2020 udělil rektor AMU doc. Jan Hančil prof. Jaroslavu Vostrému čestný titul EMERITNÍ PROFESOR AMU za dlouholetý významný pedagogický, umělecký a vědecký přínos Divadelní fakultě AMU. Předání proběhlo s ohledem na současnou situaci online formou. 

Jaroslav Vostrý je dramaturg, režisér, divadelní historik, teoretik, spoluzakladatel Činoherního klubu, ale především spolutvůrce českého divadla, v němž působí již šedesát let. Na DAMU vyučuje od roku 1963 režii a dramaturgii. V letech 1993-1995 zastával funkci rektora AMU. Následně na DAMU založil výzkumný Ústav scénické tvorby, jehož výsledky lze sledovat na 60 titulech vydaných v edici Disk. Za svůj celoživotní přínos české kultuře mu Senát České republiky udělil v roce 2013 Stříbrnou pamětní medaili. V listopadu tohoto roku získal Cenu české akademie divadelníků udělované v rámci Cen Thálie.

15. prosinec 2020

.