Provoz a fungování DAMU od 14. 12. do 20. 12. 2020

S platností od pondělí 14. prosince 2020 se tímto prodlužují veškerá opatření k chodu a fungování Divadelní fakulty AMU v Praze vydaná dne 7. 12.2020 (s platností původně do 12. 12. 2020) – viz aktualita ze dne 4. 12. 2020.

S ohledem na aktuální jednání vlády ČR a možné další změny ve vydaných vládních opatření se však mohou interní opatření k chodu Divadelní fakulty v průběhu tohoto týdne dále měnit a upravovat.

Veškeré informace a změny v chodu DAMU budou zveřejňovány na webových stránkách DAMU a rozesílány skrze newsletter děkanky DAMU.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

14. prosinec 2020

.