Program zasedání AS DAMU dne 14. 12. 2020

Termín: 14. 12. 2020, 15:00

Místo: online v MS Teams

Termín pro podání podnětů k projednání:             3.12.2020

 

Návrh programu zasedání:

1.    Program zasedání

2.    Jednací řád AS DAMU – novelizace

3.    Jednací řád UR DAMU – novelizace

4.    Návrh cílů reakreditace magisterských programů na KATaP

 

 
11. prosinec 2020

Dokumenty:

Věcný záměr KATaP NMgA_CZ

Věcný záměr KATaP NMgA_EN


.