Vyhláška o provozu na DAMU o vánočních svátcích 2020 a na přelomu roku 2020/2021

1)  pondělí 21. 12. – úterý 22. 12. 2020: fakulta bude otevřena od 8:00 do 20:00 hod.

2)  středa 23. 12. 2020: fakulta bude otevřena pouze od 8:00 do 13:00 hod.

3)  čtvrtek 24. 12. - neděle 27. 12. 2020: fakulta bude uzavřena

4)  pondělí 28. 12. – středa 30. 12. 2020: fakulta bude otevřena od 8:00 do 20:00 hod.

5)  čtvrtek 31. 12. 2020 (děkanské volno) – pátek 1. 1. 2021: fakulta bude uzavřena

 

Pro provoz divadla DISK platí pokyny dle fermanu divadla.

Knihovna DAMU:

běžný provoz knihovny: do úterý 22. 12. 2020

zavřeno: od středy 23. 12. 2020 do pondělí 28. 12. 2020

omezený provoz: od úterý 29. 12. 2020 do středy 30. 12. 2020 (pouze od 10h do 14h)

zavřeno: čtvrtek 31. 12. 2020 + pátek 1. 1. 2021

opětný běžný provoz: od pondělí 4. 1. 2021

 

V případě zcela mimořádných požadavků mimo tento režim se prosím obraťte na tajemnici fakulty.

 

 

 

Ing. Iva Štveráková, v.r.                             Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, v.r.

tajemnice fakulty                                        děkanka fakulty

 

Rozdělovník:

Katedry, ústavy, proděkani

oddělení děkanátu (sekretariát děkanky, hospodářské odd., studijní odd., mezinárodní odd., projektoví manažeři kateder/fakulty)

technická správa DAMU

knihovna DAMU

Zvukové studio DAMU

DISK

Rektorát AMU

10. prosinec 2020

Dokumenty:

Vyhláška o provozu na Divadelní fakultě AMU o vánočních svátcích 2020 a na přelomu roku 2020/2021


.