Program zasedání AS DAMU dne 1. 12. 2020

Termín: 1. 12. 2020, 15:00

Místo: online v MS Teams

Termín pro podání podnětů k projednání:      20. 11. 2020

Návrh programu zasedání:

  1. Projednání programu zasedání
  2. Volba volební komise pro volbu děkana/děkanky DAMU
  3. Volba děkana/děkanky DAMU
  4. Zápis z předchozího zasedání
  5. Změna podmínek přijímacího řízení KČD
  6. Návrh cílů reakreditovace doktorského programu na KTK (podklady naleznete v příloze)
 
26. listopad 2020

Dokumenty:

AS DAMU - Bod 6: Cíle studia doktorského programu KTK


.