Provoz a fungování DAMU od 25. 11. do 12. 12. 2020

Provoz a fungování Divadelní fakulty z důvodu epidemie COVID-19 od středy 25. listopadu 2020 (do 12. 12. 2020)

S ohledem na pokračující epidemiologickou situaci a v návaznosti na usnesení vlády č. 1198 a č. 1199 ze dne 20. listopadu 2020 bude s účinností od středy 25. listopadu 2020 (s platností do 12. 12. 2020) následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

Studenti DAMU:

Provoz administrativy je nadále omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny jsou stanoveny na tyto dny: úterý až čtvrtek, vždy od 9 hod. do 14 hod. Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat v těchto úředních hodinách na základě předcházející telefonické domluvy.   

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

 

24. listopad 2020

.