Provoz a fungování DAMU v týdnu od 16. 11. do 22. 11. 2020

S ohledem na státní svátek 17. listopadu 2020 a informaci pana kvestora k fungování podatelny a zajištění vnitřní pošty příští týden (pouze středa a čtvrtek) jsou upraveny pro nadcházející týden také úřední dny na DAMU.

Tj. úřední hodiny administrativy jsou stanoveny týdnu od 16. 11. do 22. 11. 2020 na středu a čtvrtek, vždy od 9 hod. do 13 hod.

V souladu s tím jsou upraveny pro daný týden i otvírací hodiny knihovny, studijního odd., zahraničního odd., PC učebny a skladu techniky.

 

Vše ostatní zůstává nadále v platnosti (viz. příloha). Chod a provoz fakulty pro další období po 22. 11. 2020 bude upřesněn během příštího týdne.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

12. listopad 2020

Dokumenty:

Provoz a fungování DAMU od 16. 11. (do 22. 11. 2020)


.