Mimořádná situace: provoz a fungování DAMU od 2. do 15. listopadu 2020

Mimořádná situace z důvodu epidemie COVID-19 a provoz a fungování Divadelní fakulty od pondělí 2. listopadu 2020 (do 15. 11. 2020)

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci se tímto prodlužují s účinností od pondělí 2. listopadu 2020 (s platností do neděle 15. 11. 2020) veškerá opatření k provozu a fungování Divadelní fakulty:

Provoz administrativy je nadále omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek, vždy od 9 hod. do 13 hod. Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat v těchto úředních hodinách na základě předcházející telefonické domluvy.   

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU 

30. říjen 2020

.